Welcome to Sri Vanadurga Temple, Denthadka

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ನಾಗರಾಜಾಭ್ಯಾಂ ಶಾಸ್ತೃಭೂತಗಣೈಃ ಸಹ |
ದೇಂತಡ್ಕಾಖ್ಯ ಪುರಾವಾಸೇ ವನದುರ್ಗೇ ನಮೋಸ್ತುತೇ ||

Jaganmatha Sri VANADURGA, the powerful deity of the temple is now attracting a large no of devotees from all corners to offer prayers thereby to fulfill their wishes. Subsidiary deities in the temple are Sri Mahaganapathi and Sri Shastara. There is a powerful Nagasannidhi near temple. There are ample evidences to show that Sri Vanadurga has bestowed full grace on the devotees for the following prayers-marriage alliance, health and wealth, education, jobs, purchase and sale of properties, protection from evil effects, accidents and life threatening diseases.

ಅಭಿವಂದನೆ...

ದೇಂತಡ್ಕ ಶ್ರೀ ವನದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿತ್ತು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿದ ಹೊಸನಗರ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠ ಶ್ರೀ ಮದ್‍ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ, ಗೋಕರ್ಣಮಂಡಲಾಧೀಶ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಭ್ಯುದಯದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಶ್ರೀ ವನದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ!

ಹರೇರಾಮ