Archive for April, 2011

Savi Kushi Icecreams

Savi Kushi Icecreams

Saturday, April 30th, 2011

ಶ್ರೀ ವನದುರ್ಗಾಷ್ಟೋತ್ತರ

Wednesday, April 27th, 2011

||ಶ್ರೀ ವನದುರ್ಗಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ ||   ||ಓಂ ಶ್ರೀ ವನದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ||   || ಹೇಮ ಪ್ರಖ್ಯಾಮಿಂದು ಖಂಡಾತ್ತ ಮೌಲಿಂ ಶಂಖಾರಿಷ್ಠಾಭೀತಿ ಹಸ್ತಾಂತ್ರಿಣೇ ತ್ರಾಂ ಹೇಮಾಬ್ಜಸ್ಥಾಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಂ ದೇವೀಂ ದುರ್ಗಾಂ ದಿವ್ಯರೂಪಾಂ ನಮಾಮಿ ||   1. ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ | 2. ಓಂ ಸಾಧ್ವೈ ನಮಃ | 3. ಓಂ ಭವಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ | 4. ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ | 5. ಓಂ ಭವಮೋಚನ್ಯೈ ನಮಃ | 6. ಓಂ […]

Shreenidhi

Shreenidhi

Tuesday, April 26th, 2011
Sri Dhama Electronics

Sri Dhama Electronics

Monday, April 25th, 2011
Nikhil Graphics

Nikhil Graphics

Saturday, April 23rd, 2011
Thrikala Pooja & Pancha Devatha Mahayajnam

Thrikala Pooja & Pancha Devatha Mahayajnam

Friday, April 22nd, 2011

Thrikala Pooja & Pancha Devatha Mahayajnam

Sponsors Are Welcome!!

Sponsors Are Welcome!!

Thursday, April 21st, 2011

If you like to support  the Temple and Be A Sponsor, You Are Always Welcome! Click the link below and fil up the form, we will be in touch with you shortly. I would Like to Support! Note: Sponsors can have their add banner showed up at the homepage of this website.

Divine Rudraksh

Divine Rudraksh

Thursday, April 21st, 2011
Website Launching on 1st May 2011 !

Website Launching on 1st May 2011 !

Tuesday, April 19th, 2011

Vanadurga.in Being launched on 1st May 2011!