+91 8255 262 062, 9964 157 352 info@vanadurga.in
ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪದುದ್ಧಾರ ಸ್ತೋತ್ರ

  Friday, November 25th, 2011

ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪದುದ್ಧಾರ ಸ್ತೋತ್ರ ನಮಸ್ತೇ ಶರಣ್ಯೇ ಶಿವೇ ...

Read More
ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳು

  Friday, November 18th, 2011

ಗಣಪತಿ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ : ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟ ಪ್ರದಾತಾ ಹಿಮಗಿರಿ ತ...

Read More
ನವರಾತ್ರಿ : ನವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾತೆಯ ಪೂಜೆ

  Thursday, November 17th, 2011

ನವರಾತ್ರಿ ಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿಯರ ಪೂಜೆ :-   ನವರಾತ್ರಿಯ ಒಂಭತ...

Read More
ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ : ಶಬ್ದಾರ್ಥ ವಿವರಣೆ

  Thursday, November 17th, 2011

ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ :- ಭಯಂಕರ ರೂಪ -ಚಂಡ, ಮುಂಡರ ವಧೆಯ ರೂಪ. ಆ...

Read More
ದುರ್ಗಾ – ಶಬ್ದಾರ್ಥ ವಿವರಣೆ

  Friday, November 11th, 2011

ದುರ್ಗಾ ಶಬ್ದಾರ್ಥ :ದುರ್ಗಾ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ’ದ’ಕಾರ, ’ಉ’ಕಾರ...

Read More
Back To Top