+91 8255 262 062, 9964 157 352 info@vanadurga.in
ಪ೦ಚಾಯತನ ಪೂಜೆಯ ಮಹತ್ವ

  Monday, June 5th, 2017

ದೇವೀಭಾಗವತದಿ೦ದ ಉದ್ಧೃತ-ಯಮಧರ್ಮ ಉವಾಚ   ಸಮಸ್ತ ವೇದಗಳ...

Read More
ಮಹಾಭಾರತದಿ೦ದ ಆಯ್ದ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರ

  Monday, June 5th, 2017

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸ...

Read More
ಶಾಸ್ತಾರ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ

  Thursday, June 1st, 2017

ಸ್ನಿಗ್ಧಾರಾಲ ವಿಸಾರಿ ಕು೦ತಲಭರ೦ ಸಿ೦ಹಾಸನಾಧ್ಯಾಸಿನ೦| &n...

Read More
ವನದುರ್ಗಾ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ

  Thursday, June 1st, 2017

ಸೌವರ್ಣಾ೦ಬುಜ ಮಧ್ಯಗಾ೦ ತ್ರಿನಯನಾ೦ ಸೌದಾಮಿನೀ ಸನ್ನಿಭಾ...

Read More
Back To Top