ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜ.16ರಂದು ರಾತ್ರಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜ.16ರಂದು ರಾತ್ರಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Tuesday, January 19th, 2016
ದೇಂತಡ್ಕ ವನದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಆರಂಭ

ದೇಂತಡ್ಕ ವನದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಆರಂಭ

Tuesday, January 19th, 2016
ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ

Friday, January 15th, 2016
ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ - ವನ ದುರ್ಗಾ ಮಹಾಯಜ್ಞ

ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ – ವನ ದುರ್ಗಾ ಮಹಾಯಜ್ಞ

Thursday, October 15th, 2015
ಇಂದಿನಿಂದ ದೇಂತಡ್ಕ ವನದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ

ಇಂದಿನಿಂದ ದೇಂತಡ್ಕ ವನದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ

Tuesday, October 13th, 2015
ದೇಂತಡ್ಕದಲ್ಲಿ 'ಕರ್ಣ ಪರ್ವ'

ದೇಂತಡ್ಕದಲ್ಲಿ ‘ಕರ್ಣ ಪರ್ವ’

Tuesday, January 27th, 2015
ದೇಂತಡ್ಕ ವನದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ

ದೇಂತಡ್ಕ ವನದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ

Tuesday, January 20th, 2015
ದೇಂತಡ್ಕ ವನದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಆರಂಭ

ದೇಂತಡ್ಕ ವನದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಆರಂಭ

Saturday, January 17th, 2015
ನಾಳೆಯಿಂದ ದೇಂತಡ್ಕ ವನದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ

ನಾಳೆಯಿಂದ ದೇಂತಡ್ಕ ವನದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ

Thursday, January 15th, 2015
ದೇಂತಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳೀದಾಸ-ಭೀಷ್ಮ ವಿಜಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ

ದೇಂತಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳೀದಾಸ-ಭೀಷ್ಮ ವಿಜಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ

Monday, October 20th, 2014