ನವರಾತ್ರಿ : ನವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾತೆಯ ಪೂಜೆ

ನವರಾತ್ರಿ ಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿಯರ ಪೂಜೆ :-

 

ನವರಾತ್ರಿಯ ಒಂಭತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ೯ ಕುಮಾರಿಯರ ಪೂಜೆ ನಡೆಸುವುದು ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಥಮ ದಿನ ಕುಮಾರಿಕಾ, ಅನಂತರ ಕ್ರಮವಾಗಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ, ಕಲ್ಯಾಣಿ, ರೋಹಿಣಿ, ಕಾಲೀ, ಚಂಡಿಕಾ, ಶಾಂಭವೀ, ದುರ್ಗಾ, ಸುಭದ್ರಾ. ಇವರೆಲ್ಲಾ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ .

2 Responses to ನವರಾತ್ರಿ : ನವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾತೆಯ ಪೂಜೆ

  1. sujatha

    I suffering in struggling of life , so i want to navaratri full of pooja details with deostryies

  2. Site Admin

    Hello,

    Kindly find the Navarathri Pooja Deatails: http://www.vanadurga.in/news-and-events/sharannavarathri-festival-invitation

Leave a Reply