+91 8255 262 062, 9964 157 352 info@vanadurga.in
ದುರ್ಗಾ – ಶಬ್ದಾರ್ಥ ವಿವರಣೆ

  Friday, November 11th, 2011

ದುರ್ಗಾ ಶಬ್ದಾರ್ಥ :ದುರ್ಗಾ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ’ದ’ಕಾರ, ’ಉ’ಕಾರ, ’ರ’ಕಾರ, ’ಗ’ಕಾರ ಮತ್ತು ’ಅ’ಕಾರ ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ದೈತ್ಯ ನಾಶಾರ್ಥ ವಚನೋ ದಕಾರಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ | ಉಕಾರೋ ವಿಘ್ನ ನಾ...

Read More
ಶ್ರೀ ವನದುರ್ಗಾಷ್ಟೋತ್ತರ

  Wednesday, April 27th, 2011

||ಶ್ರೀ ವನದುರ್ಗಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ ||   ||ಓಂ ಶ್ರೀ ವನದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ||   || ಹೇಮ ಪ್ರಖ್ಯಾಮಿಂದು ಖಂಡಾತ್ತ ಮೌಲಿಂ ಶಂಖಾರಿಷ್ಠಾಭೀತಿ ಹಸ್ತಾಂತ್ರಿಣೇ ತ್ರಾಂ ಹೇಮಾಬ್ಜಸ್ಥಾಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಂ ದೇವೀಂ ದುರ್ಗಾಂ ...

Read More
Back To Top